ינשוף ספרים חוג מבוכים ודרקונים בינשוף ספרים
 
Quick Find:   
  Top » Catalog » Conditions of Use  
Categories
Language & Currency
עברית עברית
English English
Sort by Publisher \ ManufactureSpecials
more
גני הירח ...
גני הירחProduct's Page
₪109.00
₪80.00
Articles
Post New Article
New Articles
All Articles
All Topics
 aaa
 Miscellaneous Articles
 Science Fiction & Fantasy
Articles RSS Feed
Conditions of Use
 1. כללי
  1. אתר הספרים של ינשוף ספרים (להלן: "האתר"), הינו אתר אינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל ובחו"ל.
   האתר הינו בבעלות ינשוף ספרים, רח' חנקין 2 רעננה. ("ינשוף ספרים").
   האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים, לרבים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

  2. אנא קרא תקנון זה בעיון בטרם גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר שכן המשך גלישה ועיון במידע המפורסם באתר ו/או רכישה של מוצר כלשהו באתר מהווים הסכמתך להוראות תקנון זה כולן. אינך חייב להסכים לאמור בתקנון זה אולם אם אינך מסכים לאמור כאן, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.

  3. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג. השימוש בתכנים המוצגים באתר, ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. ינשוף ספרים אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת. אין לפרש דבר האמור באתר כהמלצה מאת ינשוף ספרים בשום אופן.

 2. תנאי סף לביצוע עסקה באתר
  רשאי לבצע עסקה באתר, כל אדם בן 18 (שמונה עשרה) שנים ומעלה (וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין) המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי. המצויינות להלן והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט. חברות האשראי הינן: ויזה כ.א.ל, ויזה לאומי, מאסטרכארד, אמריקן אקספרס בע"מ, ישראכרט בע"מ.

 3. פרטי משתמש ופרטיות
  1. בעת ביצוע עסקה באתר תידרש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: ת.ז., שם פרטי, שם משפחה (שם ומס' חברה – לפי העניין), טלפון, כתובת, מיקוד, דואר אלקטרוני ולאחר מכן תידרש לפרטי אמצעי תשלום באמצעות הטלפון. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, כמופיע באתר.
  2. בביצוע עסקה הינך מצהיר כי הכרטיס באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או לתאגיד בשמו הינך מבצע את העסקה, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הינך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלבנטי באמצעות הכרטיס. כמו כן מהווה ביצוע עסקה כאמור הצהרה כי הפרטים שהזנת אל ממשק ההרשמה הינם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים. ביצוע עסקה על ידי תאגיד מהווה בנוסף הצהרה כי מבצע העסקה מורשה על פי כל דין ועל פי מסמכי התאגדות של התאגיד להתקשר בעסקה עם ינשוף ספרים.
  3. כל הפרטים שיוזנו על ידך בממשק ההרשמה כאמור, לרבות פרטי כרטיס האשראי שיימסרו בטלפון, ייאספו ויישמרו אצל ינשוף ספרים ו/או מי מטעמה והשימוש בהם יעשה בהתאם להצהרת הפרטיות של האתר. אינך חייב למסור את הפרטים אולם ללא מסירתם לא תוכל לבצע עסקה באתר.
  4. בעשותך שימוש באתר ובגלישה בו הינך מסכים להצהרת הפרטיות של האתר.

 4. תשלום ואספקה
  1. החיוב אינו מיידי אלא רק במידה והמוצר זמין במלאי, בהתאם לאספקת המוצר ללקוח. במידה והמוצר אינו במלאי לא תחוייב בגינו. ינשוף ספרים אינה מתחייבת לזמינות כל המוצרים במלאי.
  2. המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דיני ישראל. ככל שמוצר מסויים הוזמן על ידך לחו"ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ו/או היטלים ו/או תשלומים אחרים במדינה אליו יסופק וכל הללו יחולו עליך בלבד ויתווספו למחיר המוצר והכל בהתאם להוראות כל דין במדינה אליה יסופק המוצר שהוזמן על ידך.
  3. תנאי ומועדי האספקה :
   1. בדואר רשום באמצעות דואר ישראל בתוספת של 20 ש"ח (חינם לחברי מחתרת המד"ב והפנטסיה). אספקת המוצר תתבצע בתוך 3-14 ימי עבודה, תלוי בזמני דואר ישראל
   2. איסוף עצמי ע"י הלקוח – יבוצע בחנות הסיטונאית שבחנות ינשוף ספרים – רח' חנקין 2 רעננה. האיסוף יוכל להתבצע לא מוקדם מאשר 24 שעות ממועד קבלת האישור על חיוב העסקה בדואר האלקטרוני שלך (לא כולל שבת חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק). שעות הפעילות של החנות הינן בימים א' – ה' בין השעות 10:00 – 19:00.
   3. דואר רשום באמצעות דואר ישראל בתשלום: 20 ש"ח (חינם לחברי מחתרת המד"ב והפנטסיה) אספקת המוצר תתבצע בתוך 3-14 ימי עבודה, תלוי בזמני דואר ישראל
   4. דואר חו"ל (בדואר אויר) - 30 ש"ח לכל פריט ולכל יעד. אספקת המוצר תתבצע בתוך 21 ימי עבודה (לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חגים ומועדי ישראל וימי שבתון כלליים במשק). זמני האספקה לחו"ל עשויים להתארך מסיבות הקשורות בשירותי הדואר במדינת היעד וכן בחגים, חופשות ומועדים אחרים במדינת היעד.
  4. במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), ינשוף ספרים תדאג למשלוח נוסף בדואר ישראל רגיל מהר ככל הניתן (בהתאם לזמינות המוצר במלאי באותה עת).
  5. ינשוף ספרים לא תהא אחראית לאי-אספקה ולכל איחור או עיכוב באספקה שנגרמו בנסיבות שאינן בשליטתה או שאינן בשליטת היצרן, ובכללן שביתות והשבתות.

 5. אחריות למוצרים הנמכרים באתר
  האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות, ככל שקיימות למוצרים כאמור תעודות אחריות. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל ינשוף ספרים מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.

 6. ביטול עסקה
  1. מוצרים חדשים
   הינך רשאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר נשוא העסקה או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה מינשוף ספרים, לפי המאוחר מביניהם.
   1. ביטול מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן) – ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל service@yanshuf-books.co.il במקרה זה, ינשוף ספרים תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעתך, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך דמי ביטול כלשהם, בכפוף להחזרת המוצר וכל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה, כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית ומבלי שנפתח או שנעשה בו כל שימוש על פי הוראות הדין.
   2. ביטול שלא מחמת פגם או אי התאמה (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן) - ייעשה בהודעה בכתב, לכתובת דוא"ל service@yanshuf-books.co.il במקרה כזה, ינשוף ספרים תחזיר לך, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידך, תבטל את חיובך בשל העסקה ולא תגבה ממך סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. עליך להחזיר את המוצר לחנות ינשוף ספרים, כשהוא במצב חדש, באריזתו המקורית ובמקרה של ספרים - ספר שלא נפתח, דפיו אינם מקופלים או מקומטים, כריכתו במצב חדש וכיוצא באלו, יחד עם כל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של ינשוף ספרים לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.
  2. מוצרים יד שניה
   כל מוצר יד שניה ניתן להחזרה בחנות ינשוף ספרים בתמורה למחצית ממחירו. ההחזר ינתן בזיכוי לרכישת מוצרים בינשוף ספרים ולא בכסף מזומן. במידה וברצונך להחליף או להחזיר מוצר יד שניה על פי תנאי ההחלפה של מוצר חדש – עליך לבחור באופציה של אריזת מתנה והמוצר יוחלף רק כשהוא באריזתו המקורית שטרם נפתחה. פתיחת האריזה של מוצר יד שניה תגרום להחלפתו בתמורה למחצית ממחירו בלבד ובתמורה לזיכוי בלבד.
  3. התשלום בעד המשלוח ייעשה בכרטיס אשראי עם התשלום בעד הספרים, ולא יהיה אפשר לבטל אותו מכל סיבה שהיא.

 7. תנאים נוספים
  1. מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של ינשוף ספרים, אשר תהיה רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. ינשוף ספרים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או לאופן אספקתם. במקרים בהם תתקבלנה תלונות, תפעל ינשוף ספרים מול הספקים בכדי לפתור תלונות אלו.
  3. האתר פועל ברשת האינטרנט (וברשתות תקשורת אחריות על פי התפתחויות הטכנולוגיות מעת לעת) ומטבעו תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להתקלקל, לא לתפקד, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. ינשוף ספרים אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ינשוף ספרים, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ינשוף ספרים או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, וינשוף ספרים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  4. הינך משחרר בזאת את ינשוף ספרים מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
  5. רשתות תקשורת ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. ינשוף ספרים נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן על ידך באתר אולם אנא דע כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות למידע. ינשוף ספרים אינה מתחייבת שהשירותים והמידע באתר ובשרתי ינשוף ספרים (או בשרתי צד שלישי המאחסן אותם) יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בגלישה באתר, בהזנת פרטים ובביצוע עסקה הינך משחרר את ינשוף ספרים מאחריות לכל נזק שייגרם לך ו/או למי מטעמך עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד ינשוף ספרים ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  6. ינשוף ספרים אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ינשוף ספרים, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית חברת ינשוף ספרים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי שלך בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לך כספך, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלך בקשר עם מקרים כאמור.
  8. במידה ותחול טעות דפוס, שגיאת כתיב, טעות בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל מידע אחר, לרבות בקבלת פרטיך רשאית ינשוף ספרים, אך לא חייבת, לבטל עסקה.

 8. העלאת תכני גולשים לאתר
  1. חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:
   • תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק.
   • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
   • תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך באופן בלעדי, או שהינך בר רשות מפורשת להתיר פרסומם באתר.
   • תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה או יישום מזיק מכל סוג שהוא.
   • תכנים אשר אינם רלוונטיים לעמוד בו הנך נמצא.
  2. ינשוף ספרים רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ינשוף ספרים, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה בקשר לכך.
  3. ינשוף ספרים אינה מעוניינת לקבל ממך כל תוכן או מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. על כן, ההתייחסות לכל תוכן או מידע שתמסור לינשוף ספרים ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר לצורך פרסום (למשל בפורומים) תהיה כאל מידע לא סודי. דע, כי במשלוח תכנים ומידע לפרסום, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לינשוף ספרים ו/או תפרסם באתר.
  4. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט וינשוף ספרים אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, ינשוף ספרים לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל. ינשוף ספרים לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

 9. קניין רוחני
  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של ינשוף ספרים בלבד, ו/או ספקיה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של ינשוף ספרים, בכתב ומראש. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מינשוף ספרים.
  2. בתנאי שימוש אלו - "תכני האתר" הינו כל המידע באתר ולרבות כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים והערכות, והכל בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות ינשוף ספרים ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לינשוף ספרים זכות שימוש בו.
  3. סימני המסחר באתר הם קניינה של ינשוף ספרים בלבד, או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, שותפים עסקיים או ספקים - קניינם של הללו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

 10. קישורים ופרסומות
  1. ינשוף ספרים אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הוא מהימן, מלא או עדכני, וינשוף ספרים לא תישא בכל אחריות בקשר לכל תוכן כאמור. מבלי לגרוע באמור לעיל ינשוף ספרים אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.
  2. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צדדים שלישיים באתר, ככל שמתפרסמות, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לינשוף ספרים אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי של המפרסמים (צדדים שלישיים) כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר על ידי אותם צדדים שלישיים.

 11. הפסקת שימוש ושיפוי
  1. ינשוף ספרים רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP.
  2. היה ויפר משתמש תנאי תקנון זה ו/או הוראת כל דין, תהא ינשוף ספרים, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והינך מוותר בזאת על כל טענה כלפי ינשוף ספרים, בעליה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.
  3. אתה תשפה את ינשוף ספרים, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה על ידך ו/או עקב כל הפרה של כל דין ו/או זכות של צד שלישי כלשהו על ידך.
  4. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לביצוע עסקאות באתר, לגלישה באתר, לתכני האתר ולכל הנובע ו/או הקשור לאתר ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך ("הערכאה המשפטית") כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

ינשוף ספרים שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת הצהרת הפרטיות מזמן לזמן מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני של התקנון באתר.

Continue
Shopping Cart
more
12 x סדרת הרוחות המשתנות
 
12 x רוח בדלת
 
38 x הלב הרואה
 
18 x אין איש פה, פרט...
 
44 x ג\'ים וכנופית ה 13
 
14 x כוכב הלכת של שייקספיר
 
28 x אלמוות בע"מ
 
39 x אוצרות הפנטסיה
 
37 x המלך הראשון לבית שאנארה
 
29 x הפולשים
 
44 x דברים שבירים
 
22 x המסע אל קצה העולם
 
30 x איליום
 
52 x גולים בעולם הבאר
 
22 x וירוס
 
39 x בורא העולמות
 
43 x בית הציפורים
 
28 x אשתו של הנוסע בזמן
 
8 x Leaves from the Inn of the Last Home
 
16 x מלחמות האלים 2 כישוף אפל
 
10 x מלוריאן 3 שר השדים של קרנדה
 
27 x ג'הרג
 
11 x מפות במראה
 
31 x אילומינטוס התפוח הזהוב
 
37 x בעל החידות מהד
 
18 x הקמע
 
41 x גן העדן של ראמה
 
36 x 3001 האודיסאה הסופית
 
46 x בתה יחידתה
 
34 x הכדור השלישי
 
32 x הארכיפלג בלהבות
 
26 x אגדות רומח הדרקון 3 מבחן התאומים
 
53 x הבור והמטוטלת
 
10 x שאלות קשות
 
18 x זיהוי תבניות
 
25 x אנימורפוס 18 ההחלטה
 
1 x קשר מצדה
 
44 x גבעת ווטרשיפ
 
37 x הארי פוטר שנה א' ואבן החכמים
 
21 x היינץ האט הבוגד ממנדגן
 
38 x גני הירח
 
35 x בלגראד 5 סוף משחק המכשפים
 
35 x גאות הדם
 
45 x הדלת המוליכה אל הקיץ
 
27 x ארתור והמינימונים
 
18 x הסירנות של טיטאן
 
46 x הדרך לעין חרוד
 
46 x אנימורפס 2 האורח
 
34 x החור השחור
 
18 x הליצן המוזהב
 
39 x אל האינסוף
 
32 x הכח
 
56 x ההתרסקות‏: הקולומביה סיפורה של משימה
 
26 x דרקון הוד מלכותו
 
41 x גאות כוכב
 
21 x הפסיפס הסרנטיני 1 הפלגה לסרנטיום
 
31 x אש מוח
 
6 x מר רצח
 
34 x הדרואיד משאנארה
 
41 x הגזע האבוד של המאדים
 
36 x גלגלתא
 
7 x מיזרי
 
58 x ג'ק איש הצללים
 
14 x עלילות חרב האופל 1 חישול החרב
 
28 x הנודד
 
14 x טרילוגיית שער
 
32 x האורחים
 
38 x החיים כבצל
 
7 x World Book of Ansalon (From Tales of the Lance Boxed Set)
 
47 x ההגדה
 
16 x טבעת סביב השמש
 
13 x כבשן הנשמה
 
13 x לב הדרקון
 
30 x הירושה הגדולה
 
15 x התן מארץ נאר
 
16 x הצד האפל
 
23 x הסיפורים המשונים ביותר בעולם
 
31 x האיש מאטלנטיס במשימת הצלה
 
11 x מחזור כישור הזמן - העידן שחזר
 
31 x אנימורפס 6 השבוי
 
4 x רובוטים של שחר
 
2 x מלחמת האדם הזקן
 
39 x דאלגרן
 
41 x גן הנס
 
19 x וינדהייבן
 
40 x אנימורפס 9 הסוד
 
18 x הצלם
 
5 x מכרות המלך שלמה
 
31 x אנימורפס 11 הנשכח
 
40 x האריה המכשפה וארון הבגדים
 
27 x הנפח מווטון רבא
 
18 x המשרתים
 
40 x בארץ הרובוטים
 
16 x נסיך התוהו
 
43 x הבריחה האחרונה
 
13 x רומח הדרקון מלחמת הנשמות דרקונים של שמש גוועת - חלק 1
 
31 x המגדל האפל 5 - זאבי הקאלה
 
17 x מהתלה לא קלה
 
33 x האבן המתגלגלת
 
26 x הקמיע
 
37 x גום מהר הרוחות
 
26 x האיש המושמד
 
9 x חלום קדחת
 
17 x 2010 אודיסאה 2
 
13 x לקראת המוסד
 
50 x בעת שהאלים ישנו
 
46 x החולם בהקיץ
 
33 x ארץ אחרת - חלום המלך האדום
 
14 x אלן קווטרמין
 
35 x דברים שצריך
 
38 x אני, רובוט
 
33 x המגדל האפל - המכשף והבדולח
 
33 x האלים עצמם
 
29 x בתולת הקרח
 
23 x המייל הירוק - מותו הרע של דלקרואה
 
41 x געש הזהב
 
13 x מעל הים מתחת לאבן
 
17 x טירת איש הזאב
 
4 x מסע אל שלושה עולמות
 
10 x רומח הדרקון מלחמת הנשמות 3 - דרקונים של ירח נעלם
 
40 x הזדמנות אחרונה לראות
 
39 x אביר המילה חוזר
 
19 x השמש העירומה
 
27 x המסע בחלל
 
38 x ההסגר
 
23 x הספירה לאחור - ינואר
 
49 x בליגראד 5 טירת הכישוף
 
17 x הרואה ואינו נראה
 
28 x אלריק 2 אלריק בים הגורל
 
29 x הארץ שנתלשה
 
12 x טיטן
 
28 x בית כברות לחיות שעשועים
 
57 x בשורות טובות
 
17 x לא יותר מיום יומיים
 
33 x בליגראד 2 מלכת הכישוף
 
33 x המלך העליון
 
10 x מלכי הכוכבים
 
41 x החוף הרחוק ביותר
 
43 x האלים הרוקדים - שדי האלים הרוקדים
 
9 x שבע המכשפות
 
13 x חיי קסם
 
30 x האדם האלקטרוני
 
6 x Aerotech - The Battletech Game Of Fighter Combat
 
8 x ילדי הורין
 
14 x מקים המתים
 
36 x הנידחים
 
37 x גורלה של כוכבית
 
27 x איש הזאב
 
38 x הניצוץ
 
26 x הרשת - תחום גוליבר
 
26 x המסע הפנטסטי 2 היעד המוח
 
28 x הקוסם מארץ ים
 
24 x חזיונות מסוכנים
 
10 x רשומות רומח הדרקון 2 דרקונים של ליל חורף
 
39 x החצי האפל
 
14 x טרילוגיית טבעות האדונים
 
30 x הכחול האבוד
 
28 x אחד משלנו
 
31 x המארג
 
33 x ארטמיס פאול
 
33 x בליגראד 1 חייל הנבואה
 
41 x ג'ונתן סטריינג' ומר נורל *
 
50 x הביאו לי את ראשו של נסיך החלומות
 
38 x בבילון 5 ראשית אפלה לידתו של חיל הטלפטים
 
16 x הסיפורים המוזרים ביותר בעולם
 
20 x הספינה המעופפת
 
33 x המגדל האפל 2 - שליפת השלושה
 
19 x חוק הקוסמים השני - א'
 
19 x אבן הדמעות - חוק הקוסמים השני - כרך א
 
19 x המלאך בניו יורק
 
14 x רומח הדרקון אגדות הומה
 
34 x המשכוכית
 
35 x ארץ אחרת - מדינה אחרת
 
14 x רומח הדרקון הרשומות האבודות 2 - דרקונים של שחקי שרת הדרקונים
 
54 x גזע אדונים
 
26 x דרקולה
 
37 x הבלשים הצעירים וטרזן פורצים למפרץ שלמה
 
10 x יום הפטריה
 
20 x הרפתקאות אורי במאדים
 
30 x דוליטל הרופא על הירח
 
15 x מחפשים את המהדי
 
19 x הנשגבים - שריד מן השחר
 
14 x מחזור שער המוות 6 אל תוך המבוך
 
39 x דרקוני להבת קיץ
 
33 x בית שחור
 
11 x לפעמים זה אחרת
 
24 x השליטים
 
35 x המפלצת מן הכוכבים
 
22 x אם האלוהים
 
27 x הענן השחור
 
38 x המשחק של אנדר
 
27 x O3
 
38 x המנון ללייבוביץ
 
32 x האדם האחרון
 
7 x רובוטים ואימפריה
 
22 x הנבואה השמימית
 
29 x אנימורפס 12 התגובה
 
40 x אויבים
 
41 x אחר הצהריים הארוך על פני האדמה
 
36 x ההרפרים - צלל אלף
 
39 x האחים סופר מאריו
 
28 x איש הזאב
 
32 x דבליו דבליו דבליו עזאזל
 
10 x חזרה לעתיד 2
 
26 x חוק הקוסמים הראשון
 
29 x אנימורפס 7 הזר
 
14 x יומם של הנמלים
 
17 x הקיבריאדה
 
28 x אש על פני תהום
 
32 x הגבעות הירוקות של הארץ
 
25 x אידורו
 
29 x בבואה
 
13 x טרן הנודד
 
54 x בסימן החדקרן
 
19 x המחסום השמימי
 
40 x החתול העובר דרך הקירות
 
28 x אודיסאה בחלל 2001
 
32 x הנסיכה הקסומה
 
46 x דוקטור דוליטל והאגם הנעלם
 
33 x גדול ורחב הוא העולם
 
31 x בדאים
 
43 x אביר הצללים
 
22 x העי"ג
 
39 x אלים אמריקאים
 
43 x המשחק של אנדר
 
25 x המצמררים - סיפורים מעבר לחושים
 
26 x דר. ג'קיל ומר היד
 
21 x 999 סיפורי אימה ומתח שטרם פורסמו
 
19 x הפלוגה השחורה
 
37 x הטיסה למאדים
 
21 x הקרב ליד סקוטארי
 
34 x האנושואידים
 
39 x גשר ציפורים
 
23 x הילדה שאהבה את טום גורדון
 
6 x יד ימינו של הרשע
 
26 x ארתור והמומינים
 
4 x Greater Harad
 
36 x אנשי המשמר
 
32 x המעניק
 
14 x זרע אנדרומדה
 
7 x שושנת הרוחות
 
38 x בלארוס
 
33 x ההיסטוריונית
 
39 x המנושל
 
29 x האלמנט החמישי
 
30 x הילדה שאהבה את טום גורדון
 
40 x הדחליל ומשרתו
 
35 x די זמן לאהבה
 
39 x גונדיר המאדים
 
19 x הפרוזדור השחור
 
35 x ג'ים ונהג הקטר
 
12 x ממלכות האל - חלק א' - המסע של הוקווד
 
9 x לוכד החלומות
 
32 x אנשי הכבשן
 
6 x שירת הגבישים
 
35 x אלף תשע מאות שמונים וארבע
 
42 x הטיסה לירח
 
23 x טרילוגיית עלילות חרב האופל
 
25 x הנשגבים - יום אפל כליל
 
10 x ושוב הזמן
 
38 x האיש שהפך לעצמו
 
23 x הסוד של ראמה
 
31 x האלים משתוללים
 
13 x קורותיו של תומס קובננט חסר האמונה 2 מלחמת האדמה הרעה
 
24 x הרואים למרחוק - שליחותו של רוצח
 
40 x דוליטל הרופא ומארעותיו
 
11 x ללא מילים
 
25 x הרואים למרחוק - שוליית הרוצח
 
24 x אבק כוכבים
 
4 x פוליטיקלי קורקט
 
25 x דספריישן (עיר ושמה יאוש)
 
4 x מעוף כלולות
 
36 x המשליטים
 
13 x זנבות של ארטישוק
 
13 x טרילוגית טארוט
 
4 x נהר השכחה
 
47 x אם בתחילה לא תצליח
 
23 x חולית
 
7 x Unearthed Arcana
 
40 x בבילון 5 יחסים קטלניים עלייתו של בסטר
 
40 x בן האלמוות
 
14 x הרוח מטירת קאנטרוויל + הדייג ונשמתו
 
16 x זכות אבות כס הברזל - שושלת
 
25 x המגדל האפל 1 - האקדוחן
 
14 x חורף הדרקון
 
30 x הארי פוטר שנה ה' ומסדר עוף החול
 
35 x אנימורפס 5 הטורף
 
38 x המהלכים בשלג
 
13 x הרפתקאותיהם של שלושה רוסים ושלושה אנגלים
 
7 x אל תוך המערבולת
 
32 x אנוכי הרובוט
 
30 x אגדות האחים גרים
 
14 x חרבות נגד המוות
 
19 x המלך הסרבן - המלך שראשו לא נערף
 
28 x הארי פוטר שנה ג' והאסיר מאזקבאן
 
7 x כס הכסף
 
45 x הכדור שנופץ
 
29 x ארתור אבן הראייה
 
6 x קץ הילדות
 
41 x בסימן התוהו
 
37 x בריאר
 
29 x הצל של ההגמון
 
14 x מגילת החרבות
 
30 x היפריון
 
22 x הרעב
 
2 x שבט דוב המערות
 
15 x סטלקר
 
23 x אקס מן
 
32 x אנימורפס 10 האנדרואיד
 
8 x לחש חומק ביערות
 
10 x מבוכים ודרקונים טרילוגיית פנהליגון 1 החרב המוכתמת
 
15 x מלחמת המחליפים
 
46 x הדרקון הלבן
 
42 x האופל
 
18 x המוסד השמימי
 
6 x מחזור כישור הזמן - אדון הכאוס
 
5 x צד שמאל של החושך
 
39 x האלים הרוקדים - שירת האלים הרוקדים
 
44 x דברי ימי האופל אח זאב
 
10 x עליית אנדימיון
 
20 x חלומות דיגיטליים
 
59 x גאות הכוכב
 
23 x המלך הסרבן - מגדל השדים
 
6 x שמש שחורה עולה
 
25 x בני החורין הקטנים
 
44 x היבשת האבודה
 
10 x מבצע גלגלתא
 
24 x הצלחות המעופפות נחתו
 
16 x מחזור כישור הזמן - כס האמירלין
 
10 x קוסמי מאג'יפור
 
6 x קשר האמזונות
 
44 x בין עולם
 
37 x ההמצאה השטנית
 
28 x חורים שחורים והדוד אלברט
 
22 x זרע פרא
 
19 x הימנון ללייבוביץ
 
22 x הקיסם בעינו של האלוהים
 
48 x בקורי עולם המכשפות
 
43 x האריה המכשפה וארון הבגדים
 
36 x בליגראד 3 קורבן הקוסם
 
20 x הקרבן העשירי
 
19 x הרפתקאותיו של עיקש
 
27 x המחר הנועז
 
11 x טבעות האדונים - אדוני החשיכה
 
39 x הגיאוגרפיה של סוף העולם
 
34 x הדרך
 
14 x כוכב הלכת החמישי
 
37 x דרקולה
 
39 x אמפריית הדוממים בחלום
 
7 x שעת התה הארוכה והאפלה של הנפש
 
32 x ג'ימס והאפרסק הענקי
 
42 x דברי ימי האופל - אח זאב
 
33 x אפשרות של אי
 
36 x אנימורפס 3 המפגש
 
27 x ביצה של שוקולד
 
28 x חיי נער
 
34 x המסעדה שבסוף היקום
 
23 x אגדות קורום 2 האלון והאיל
 
23 x הרואים למרחוק - רוצח מלכותי
 
25 x חולית בית הארקונן
 
10 x זכות אבות טרילוגיית כס הברזל
 
6 x מגונן
 
33 x ארמדין - חרב אלף הראמות
 
13 x ווינטר בלו ילדת פיות - אי הדרקונים
 
27 x ארץ אחרת - העיר
 
33 x אנימורפס 1 הפלישה
 
36 x גונבי המוח
 
41 x גרוטסקה
 
17 x הרוחות המשתנות - מלחמת הסערות
 
36 x ההסתברות לבנה
 
49 x איש של שני עולמות
 
21 x דומא קי
 
29 x הנסיך כספיאן
 
21 x אגדות קורום 3 החרב והרמך
 
11 x קץ הילדות
 
32 x הכל מהתחלה
 
40 x המסע השלישי של האלדברן
 
22 x המכשפה הגדולה מיפו
 
12 x מהנדסי הטבעת
 
29 x המהפנט
 
23 x טרילוגיית האיש הזהוב 3 גורלו של ליצן
 
47 x האלים מתעוררים
 
54 x הדרור
 
38 x ג'ים ונהג הקטר
 
21 x טרילוגיית מלחמות האלים
 
5 x עולם הפוך
 
3 x ספר כללים למתקדם - חוברת כחולה
 
22 x המוח הירוק
 
36 x הזרוע הארוכה של גיל המילטון
 
20 x הרפתקה בחלל
 
21 x הארי פוטר שנה ו' והנסיך חצוי הדם
 
30 x דורותי חוזרת לארץ עוץ
 
33 x המלך הסרבן - שעוני עירז
 
8 x Dragon Magazine - Issue 203
 
31 x דונרג'ק
 
24 x המגדל האפל 3 - ארצות השממה
 
37 x הבריון של ארצ'ר
 
4 x טרילוגית האלף האפל - מולדת
 
55 x אריות אל ראסאן
 
30 x אראגון
 
1 x נטיף
 
21 x אל המאה ה 21
 
42 x אחיינו של הקוסם
 
36 x האריה, המכשפה וארון הבגדים
 
30 x דוקטור דוליטל הרופא
 
29 x אזרח הגלקסיה
 
45 x הנסיך הקטן
 
27 x ארטמיס פאול התקרית בקוטב הצפוני
 
39 x המשוואה של דנטה
 
6 x יאנקי בחצר המלך ארתור
 
31 x בני אנאנסי
 
27 x ארץ אחרת - עיר הצל הזהוב
 
26 x חרבות ומעשי שטן
 
28 x הלב הקבור
 
25 x הצל של הענק
 
2 x תחיית המתים
 
3 x מחזיר החלומות
 
16 x רומח הדרקון מלחמת הנשמות דרקונים של שמש גוועת
 
34 x הכוח
 
30 x איש הקציר
 
13 x כפת החתול
 
32 x 1984
 
24 x אחרון אנשי החלום
 
10 x חייו הסודיים של לאזלו, הרוזן דרקולה
 
40 x ד"ר ג'קיל ומסטר היד
 
17 x הקוסם מארץ עוץ
 
1 x סטראני
 
30 x אגדות רומח הדרקון 2 מלחמת התאומים
 
24 x המייל הירוק - ידיו של קופי
 
24 x אחרי הגשם
 
27 x טיגאנה **
 
28 x המים שבין העולמות
 
26 x איש הזאב
 
7 x לוחמי התמורות
 
21 x חולית קרב קורין
 
20 x ווינטר בלו, ילדת פיות סופת הקסם
 
35 x בובות הצללים
 
32 x ארטמיס פאול צופן הנצח
 
32 x ג'ונתן סטריינג' ומר נורל **
 
8 x ילדי ארץ הירח האגדי
 
24 x הקרב האחרון
 
25 x אנימורפס 13 השינוי
 
8 x סיפורי הפתעה
 
6 x לונה: גן העדן הגנטי
 
31 x הארץ המובטחת
 
6 x Master DM's Book
 
29 x ביגפוט
 
2 x מלחמת העולמות
 
32 x חולית הג'יהד הבוטלרייאני
 
12 x לוחמים חלופיים
 
12 x טיסת רפאים
 
27 x הרוחות המשתנות - כאשר הרוח נושבת
 
20 x טרזן ובנו
 
12 x מספר החיה 666
 
19 x חקירה פילוסופית
 
8 x נערה בנוף
 
30 x הנסיכה הקסומה
 
9 x מלחמות האלים - עמק צל
 
38 x אל תנעץ שיניך בשמש
 
16 x היו שלום ותודה על הדגים
 
11 x חמישה שבועות בכדור מעופף
 
43 x בן אלמוות
 
21 x הסטייה
 
5 x יום מלחמה
 
28 x אבני האלופים של שאנארה
 
16 x המיסתורין
 
23 x אילו נוצחה ישראל
 
15 x השמש השחורה חמישיית הצבעים 5 סופת התכלת
 
25 x הצריח
 
7 x Players Handbook
 
14 x ויקסן 03
 
4 x פטריות ותמנונים
 
32 x איוב קומדיה של חוק וצדק
 
4 x פאתי המוסד
 
29 x אלף סוד וסוד
 
21 x השמש השחורה חמישיית הצבעים 3 מכשפת הענבר
 
24 x הרשת - טמאה
 
38 x האישה שגרה באדמה
 
11 x יארגו
 
26 x אחיינו של הקוסם
 
22 x השטן והעלמה פריס
 
24 x הקוסמת מן הכוכבים
 
19 x הנשגבים - בדמדומי הצפון
 
27 x הצל של אנדר
 
46 x החורף השישי
 
18 x חרב שאנארה
 
34 x ביערות אפריקה
 
11 x כישוף! - שבעת הנחשים
 
31 x המסע בדורך השחר
 
21 x הפטרייה 1988
 
24 x הקוסמת
 
25 x כופרי חולית
 
27 x חות החיות
 
18 x מדרך רגל
 
16 x הלוחם הנסתר
 
23 x דמדומים
 
35 x אמן השיר
 
38 x אני האגדה
 
41 x גרין מייל (המייל הירוק)
 
9 x טרילוגיית רשומות רומח הדרקון
 
24 x הקנוניה נגד אמריקה
 
14 x טבעות האדונים - לוחמי הסערה
 
23 x אי התעלומות
 
29 x אי טי חבר מכוכב אחר
 
25 x הרפתקותיו של קפטן יונו על הכוכב המסתורי
 
40 x הידרומניה
 
6 x השחקן המומחה: חוברת מס' 1 - חוברת ירוקה
 
9 x עולם הסוף
 
29 x הארץ הרבגונית
 
1 x שבת דוב-המערות
 
15 x קמט בזמן
 
25 x המייל הירוק - קופי על המייל
 
30 x אחיות הגורל
 
33 x האבן השחורה
 
38 x ברק
 
39 x גר בארץ נוכרייה
 
18 x הרפתקותיו של קפטן יונו בשליחות מסוכנת
 
22 x הרשת - טירת החלומות
 
39 x גל עומד
 
33 x ארץ הירח האגדי
 
12 x מסע להררי מאג'יפור
 
46 x בית הלשכה חולית
 
40 x הארי פוטר שנה ד' וגביע האש
 
38 x טרילוגיית עולם המדרגה
 
29 x הנער שהלך אל רוח הצפון
 
33 x האיש מאטלנטיס
 
22 x אש זרה
 
43 x באפי ציידת הערפדים - הקציר
 
23 x הנמלים
 
33 x הוביט
 
15 x הקוסם מארץ עוץ
 
24 x הר סין ז'אנג
 
24 x המסע המוזר במכונת הזמן
 
15 x Legends & Lore
 
44 x גל מוח
 
12 x טיטוס גרואן
 
14 x טרזן ובן טרזן
 
22 x התלת רגלים
 
24 x הקרבן המועדף
 
3 x דפי רישום דמות
 
16 x העשב האדום
 
17 x כוכב הצוענים
 
29 x דוקטור דוליטל והכנרית הירוקה
 
7 x מדריך לשליט המבוך
 
31 x הלווייתן מבבל
 
30 x ארטמיס פאול
 
19 x הרודפים
 
28 x אגדות קורום 1 הפר והרומח
 
21 x ילדי החלל
 
23 x דרקולה
 
35 x גלות
 
15 x פני מועדות לכוכבים
 
7 x יומו של השלושרגל
 
15 x הקברניט הצעיר (2 כרכים)
 
7 x RPG Sourcebook ... and a 10-Foot Pole
 
21 x המלאך בניו יורק
 
19 x ילדי חולית
 
31 x זאב זאב
 
5 x מוקינגבירד
 
36 x אש גהנום
 
11 x ספינת החלל טיטניק
 
16 x הקנטאור בגן
 
15 x טרילוגית מלחמת הברבורים 1 הממלכה האחת
 
11 x Marvel Super Heroes - Nighmares of Futures Past
 
30 x השטן במוסקבה
 
16 x השמש השחורה חמישיית הצבעים1 המעבר הירוק
 
3 x ספר השלשה
 
2 x The Art of the Dungeons & Dragons Fantasy Game
 
9 x סיפור האבן
 
14 x השתנות
 
16 x מלוריאן 5 המוזה מקל
 
10 x פיליפ ק' דיק מת, כמה נורא
 
23 x המגיפה
 
25 x 20000 מיל מתחת לפני המים
 
8 x מכונת הנצח של אלכס
 
25 x טרילוגיית האיש הזהוב 1 שליחותו של הליצן
 
28 x האביב החדש
 
12 x חומריו האפלים - משקפת הענבר
 
27 x אל הירח
 
22 x האלים הרוקדים - נקמת האלים הרוקדים
 
25 x הרשת - נשכת העכביש
 
22 x הקמיע מסמרקנד
 
31 x אוצרות בחלל
 
3 x שליט המבוך המומחה: חוברת מס' 2 - חוברת ירוקה
 
21 x המוסד והארץ
 
13 x חלופיים
 
29 x המוסד האחר
 
31 x ברוך הבא, כאוס
 
6 x The World of Krynn Trail Map
 
11 x מאלאפרנה
 
36 x בים האפלה
 
17 x העמדה
 
13 x מגע
 
46 x החלום בטירת מיידן
 
9 x התחנה המעופפת
 
22 x חפצי הכוח 2 נבל הרוחות
 
33 x אבני האלפים של שאנארה
 
23 x חרב בסערה
 
18 x הקמיע
 
36 x גלגמש המלך
 
9 x חמישה שבועות בכדור פורח
 
44 x דרקוני הזכוכית
 
15 x טריטון
 
3 x סלמון הספק
 
27 x אודיסאה בחלל 2001
 
19 x זמן כבד
 
8 x ספינת התעתועים
 
27 x המגדל האפל 4 - המגדל האפל
 
29 x הכלב היהודי
 
13 x סייר תשדורת בלתי מזוהה
 
10 x הרפתקותיו של קפטן יונו בין שודדי מערכת השמש
 
41 x בכלות העשב
 
39 x האדם הפוזיטרוני
 
28 x אלים הרוקדים - נהר האלים הרוקדים
 
29 x הנערה ואביר המילה
 
23 x הארי פוטר שנה ב' וחדר הסודות
 
33 x האווארד גיבור מגזע אחר
 
39 x דברי ימי האופל הולך הרוח
 
27 x המלאך של פסקואלה
 
35 x אחראן ונביאו
 
12 x Dungeon Master's Screen
 
17 x הפשע בטיז'וקו
 
17 x הקוסמת
 
17 x הספינה המשוגעת
 
14 x זרע אנדרומדה
 
13 x עשן ומראות
 
19 x מפתחים בחול
 
22 x אור מופלא
 
8 x מלוריאן 2 מלך המורגו
 
19 x הרפתקאות אליס בארץ הפלאות
 
6 x כוכב המורדים (עבדים בחלל)
 
23 x איים ברשת
 
21 x חפצי הכוח 3 חרב הלהבה
 
5 x סוכנות הבילוש של דירק ג'נטלי
 
22 x המייל הירוק (6 כרכים)
 
31 x העולמות הקסומים של הארי פוטר
 
7 x Dragons of Flame
 
14 x קיר החלומות
 
9 x חגיגת דיוניסוס
 
34 x ארץ לא נודעת
 
44 x החיים, היקום וכל השאר
 
18 x הקיסר האל של חולית
 
7 x שוליית הלוחם
 
12 x מחזור כישור הזמן - לב האבן
 
28 x האי של ד"ר מורו
 
5 x Top Ballista
 
21 x חולית בית אטרייאידס
 
48 x גאות הכוכב
 
13 x מותו וחייו של סופרמן
 
29 x אלריק 1 אלריק ממליבוניה
 
21 x האיש במבוך
 
30 x הפסיפס הסרנטיני 2 אדון הקיסרים
 
13 x מרגליות אפטור
 
10 x חטיפה בחלל החיצון
 
25 x האדם האמפיבי
 
3 x מעוף השפירית
 
12 x אפקט בבל
 
16 x איילנד
 
3 x עולם הנהר 3 התבנית האפלה
 
11 x רשימות מן המאדים
 
15 x לוחמי החלל
 
24 x אל הירח
 
15 x טרילוגית בקעת רוח הכפור - אבן החן של בן המחצית
 
15 x חרבו של המלך האראלד
 
7 x סודה של הגבירה בלבן
 
23 x הנוסע השמיני
 
6 x Gargoyle
 
12 x הצדיק של שבע הנפלאות
 
14 x עלילות חרב האופל 2 חרב הגורל
 
30 x דניאל הרפתקה במירמר
 
15 x טרילוגיית רשומות רומח הדרקון
 
5 x מערות הלוטוס
 
20 x הרוחות המשתנות - רוכבי הרוחות המשתנות
 
21 x אנימורפס 8 החייזר
 
23 x הרפתקאות בחלל
 
8 x מכונת הזמן
 
19 x יקום אפל
 
25 x הסתלכרנות
 
3 x סדרה מתכנסת
 
10 x רומח הדרקון מלחמת הנשמות דרקונים של שמש גוועת - חלק 2
 
13 x זה
 
23 x הרוח הנושבת מן השמש
 
20 x אילומינטוס רהב
 
13 x זרמת חכמים
 
6 x אי האימה
 
8 x Patriots of Ule
 
6 x לראות
 
21 x 1985
 
3 x משחק על זמן
 
39 x איגוד השוטרים היידים
 
17 x לקראת קץ הזמן
 
8 x כמעט אדם
 
2 x ספר הכללים
 
18 x השמש השחורה חמישיית הצבעים 2 לגיון הארגמן
 
20 x הסוס ונערו
 
26 x הרמוניות סודיות
 
38 x אי המתים
 
43 x אנדימיון
 
6 x מלוריאן 1 שומרי המערב
 
36 x בתו של מלך ארץ האלפים
 
19 x הצד האחר
 
10 x מתנה מכדור הארץ
 
13 x עלילות איי הקסם 1 הנסיך האחרון
 
27 x בגן אידן
 
4 x רשומון - הדוכסות הגדולה של קרמאיקוס
 
18 x סף האירוע
 
21 x אטלנטיס
 
18 x טרילוגית האלף האפל - מולדת
 
25 x טרילוגיית מלחמת הנשמות רומח הדרקון
 
23 x אבימלך עולה בסערה השמימה
 
27 x הרואה ואינו נראה
 
8 x סיטגנדה
 
21 x הרואה ואינו נראה
 
10 x מלחמת הרימום
 
6 x מחזור כישור הזמן - שובו של הדרקון
 
12 x הענק
 
33 x היציאה מהשממה
 
16 x שמים לוהטים בחצות
 
23 x העולם כיער
 
6 x לוויתן ושמו יונה
 
22 x טבעות כארון
 
20 x המסע האחרון של סבא
 
14 x וירוס
 
11 x חזרה לעתיד
 
35 x אגדות רומח הדרקון 3 מבחן התאומים
 
4 x The Storytellers Handbook
 
4 x כתבי אייזק אסימוב א'
 
23 x אופוריה
 
15 x תעתועי קסמים
 
4 x פליש הים
 
44 x גוף מארח
 
12 x נהר השמים הגדול
 
13 x שר הטבעות חבורת הטבעת
 
35 x אקסטרו
 
30 x הסטייה
 
32 x האוצר הגנוז
 
10 x חרש החורף
 
7 x כישוף! - חאראיי - נמל המלכודות
 
52 x גאות הכוכב
 
1 x סביב העולם בשמונים יום
 
3 x רשומות רומח הדרקון 3 דרקונים של שחר האביב
 
15 x התהומונים
 
33 x אפלת הלילה
 
9 x חומריו האפלים - המצפן הזהוב
 
5 x כוכב השביט האלי
 
16 x ונדנברג
 
14 x טבעות האדונים - שודדי הרעם
 
10 x מעבר לעלטה
 
33 x אילומינטוס העין בפרמידה
 
5 x אסופת המפלצות - כרכים 1 + 2 (קלסר לבן)
 
8 x ללטוש עיניים לשמש
 
43 x גלפגוס
 
12 x מוסיקת דם
 
17 x איש העטלף באטמן
 
43 x בטרם המוסד
 
31 x אל תנעץ שיניך בשמש
 
8 x מארון: אלאסטור 933
 
6 x ווינטר בלו ילדת פיות - אבני הכוח
 
5 x ממלכות נשכחות - טרילוגיית מונשיי 1 מסע האופל באיי מונשיי
 
18 x אבן הדמעות - חוק הקוסמים השני - כרך ב
 
31 x הסילמריליון
 
36 x המלך ארתור ואבירי השולחן העגול
 
12 x כפירה
 
14 x התוהו המזדחל
 
33 x הכרונוליתים
 
13 x הסיפור שאינו נגמר
 
22 x אגדות ארץ ישראל
 
22 x המייל הירוק - העכבר על המייל
 
1 x עבודת נמלים
 
33 x דמעות הדרקון
 
35 x בינרי
 
4 x ילדי הגולם
 
16 x טקלה
 
39 x המשחק של אנדר
 
5 x לטוס לירח ולמקומות אחרים
 
7 x עיר
 
1 x סיר החלל מול הפולשים
 
8 x כשל זמן
 
2 x מצבים משתנים
 
1 x מסע אל העולם האחר
 
33 x אנימורפס 4 ההודעה
 
14 x יוצרי האלים
 
23 x אודיסיאה
 
16 x הילדה שאהבה את טום גורדון
 
9 x עיניו של הייזנברג
 
31 x באק רוג'רס במאה ה25
 
5 x נקמתו של אמן
 
9 x Dungeon Masters Guide
 
5 x נגיף עיר
 
7 x לחיות בפנים
 
21 x אגדות **
 
1 x רוחות רפאים
 
7 x ממלכות נשכחות - טרילוגיית ההרפרים
 
9 x ממלכות נשכחות - סדרת מורשת האלף 1 המורשת
 
7 x מערות הפלדה
 
17 x טבעת העשן
 
2 x סיר החלל בעיר התעלומות
 
16 x ממלכות התוהו
 
6 x מזון אלים
 
14 x ילד האתמול
 
13 x שיקאסטה
 
30 x הדו השחורה
 
14 x חוק הקוסמים השני - ב'
 
5 x משימת הלוחם
 
22 x יורש של ים ואש
 
18 x הצופן הגנטי
 
5 x צל הימים
 
6 x טרילוגית האלף האפל - שהות
 
24 x אלטנוילנד
 
16 x מחזור שער המוות 3 ים האש
 
4 x ממלכות נשכחות - טרילוגיית מונשיי 3 באר האופל
 
9 x מחזור שער המוות 4 קוסם הנחש
 
3 x רשומון - אמירויות ילארום
 
4 x מזוית עינו
 
4 x Changeling: The Dreaming - The Storytelling Game of Modern Fantasy
 
17 x קלפים של כליה
 
8 x טירת ליר
 
2 x כוכב המלקות
 
27 x אורה הכפולה
 
6 x Armageddon: The final war - A game of war, myth and horror
 
28 x 2020
 
14 x כוכב ושמו שאול
 
27 x המשחק של אנדר
 
6 x לאקי סטאר ושודדי הכוכביות
 
17 x להט קדוש
 
24 x המסע ללאגאדו
 
17 x טרילוגיית אגדות רומח הדרקון
 
11 x מוסד וקיסרות
 
34 x האיש במצודה הרמה
 
20 x השמש השחורה חמישיית הצבעים 4 אורקל הבזלת
 
27 x המכשפות מאיסטוויק
 
4 x נגע זר
 
6 x סודות הכנעאידים
 
24 x איליאדה ואודיסיה
 
4 x נדודי שינה
 
23 x חרב השאול
 
5 x מתוך הביואיק
 
6 x New Orleans by Night
 
15 x המגשר
 
6 x מסלפי העולם
 
4 x פני מועדות לכוכבים
 
10 x מבוכים ודרקונים טרילוגיית פנהליגון
 
12 x מחזור שער המוות 1 כנף הדרקון
 
20 x העולם האבוד
 
13 x טרילוגיית שירת הלווייתן
 
4 x תקלה בחלל
 
4 x כתר מלכות
 
19 x המייל הירוק - מסע לילי
 
24 x הכל מהתחלה
 
17 x טרילוגית מלחמת הברבורים 2 אי הקרב
 
7 x ניסוי דוסאדי
 
6 x איי הסערה - הרשומון
 
21 x הכפיל הוירטואלי
 
15 x ווינטר בלו, ילדת פיות אבני הכוח
 
1 x Psionics: Fantastic Powers of Mind Over Matter
 
2 x סביב העולם בשמונים יום בתמונות
 
3 x סיפורה של ליסי
 
7 x סטיב אוסטין האיש השווה מליונים טעות טייס
 
7 x Middle Earth Roleplaying Rulebook
 
8 x טאו אפס
 
11 x מחזור כישור הזמן - סכין החלומות
 
6 x מדריך לשחקן - חוברת אדומה
 
10 x מעבר
 
2 x סוד העולם השני
 
5 x כישוף! - מסיכות מייהאם
 
1 x Creatures & Treasures II
 
5 x מלחמת הפסלים החיים
 
11 x מחזור שער המוות 7 השער השביעי
 
10 x עלילות איי הקסם 3 ילדת הכשפים
 
6 x Fate of Istus
 
13 x זכות אבות כס הברזל - החטיפה
 
3 x פגם קטלני
 
9 x מחזור כישור הזמן - החיפוש הגדול
 
3 x פחד 1 הערפד האחרון
 
5 x ילדי רב החובל גראנט
 
3 x The Dragonlance Saga - Book Four
 
14 x זרמי חלל
 
2 x מלכי הכוכבים
 
8 x על כנפי השיר
 
18 x חצות מעל סנקטפראקס
 
8 x ספר השמש החדשה צל המענה
 
5 x Greyhawk Adventures
 
17 x ואליס
 
5 x The Necromancer's Lieutenant
 
5 x HERO System Rulesbook
 
7 x מלוריאן 4 המכשפה מדרשיווא
 
5 x Hazards of the Harad Wood
 
7 x אימה על הגבעה
 
6 x מי חיבר את שון
 
9 x התגלות
 
4 x Mad Monkey vs the Dragon Claw
 
4 x ממלכות נשכחות - טרילוגית האלף האפל 2 גלות
 
7 x מסע בין הכוכבים יוצאים לדרך
 
7 x כללי משחק לשליט המבוך (שה"מ) - חוברת אדומה
 
1 x ספר הגולגלות
 
9 x מירקהיים
 
6 x משימה ארץ 3 האוייב שבפנים
 
3 x משחקי אצולה
 
15 x הקברים של אטואן
 
9 x זמן הערער
 
5 x Clanbook: Giovanni
 
2 x מסע אל עולמות רחוקים
 
7 x מבוך הצרעות
 
3 x עולם שמחוץ לזמן
 
7 x ממלכות נשכחות - טרילוגית האלף האפל
 
6 x פולגרה הקוסמת
 
7 x מבוכים ודרקונים טרילוגיית פנהליגון 2 קבר הדרקון
 
2 x משימה ארץ 1 תוכנית הפולשים
 
8 x ממלכות נשכחות - טרילוגית בקעת רוח כפור 3 אבן החן של בן המצחית
 
2 x Dungeon Master's Guide
 
2 x סיפורו של מיסטר Y
 
16 x טירת ליר
 
2 x סדרת הטאמולי
 
6 x לעמוד על זנזיבר
 
1 x מסעי גוליבר לארץ הגמדים ולארץ הענקים
 
8 x לשקוע בספר טוב
 
7 x עידן הסוד
 
6 x אסופת המפלצות - כרכים 3 + 4 (קלסר לבן)
 
7 x פארק באקפנהיים
 
2 x צ'רלי ומעופפלית הזכוכית
 
3 x פחד 2 האויב הנצחי
 
9 x Expert Rulebook
 
7 x טרף
 
4 x השחקן האשף: חוברת מס' 1 - חוברת שחורה
 
1 x ס"ס בריטניה
 
1 x GURPS Supers: Super-Powered Roleplaying Meets the Real World
 
3 x The Marklands
 
8 x נוסע בלילה
 
2 x קונטקט
 
8 x חברת החלומות בעב"ם
 
6 x מחנה הזומבים
 
16 x מסתורי הגבול הנעלם
 
1 x צחוקו של צבוע
 
1 x סטרוגנזה - עיר המסכות
 
6 x כישוף! - כתר המלכים
 
8 x ירשת המיליונים
 
3 x תחנת פל
 
2 x HackMaster - City of Brass
 
1 x מפגש המזלות
 
4 x מלחמת המינים
 
3 x יוביק
 
3 x Champions: New Millennium
 
2 x פיטר ולוכדי הכוכבים
 
2 x תענוגות אסורים
 
3 x צ'רלי בממלכת השוקולד
 
1 x פורמט סי
 
1 x סיר החלל
 
1 x מסע במרחבי הזמן
 
2 x The Book of Lairs II
 
13 x ספר השמש החדשה טופר המפשר
 
7 x ילדי החלל + מסע בין הכוכבים
 
1 x פטיש השטן
 
3 x שמש עירומה
 
2 x שם שרו מאוחר הציפורים המתוקות
 
5 x יום הדין 1999
 
4 x פסטיבל המלך
 
5 x ים השמשות
 
1 x קיסרות האדמה
 
7 x לאקי סטאר ואוקיינוסי הנוגה
 
6 x סדרת ראמה
 
3 x מושבות האבן
 
6 x למות מבפנים
 
6 x לילה אדום
 
3 x מסביב לעולם בשמונים יום
 
3 x קויוט השמיים
 
6 x חומריו האפלים - הסכין המעודן
 
2 x צאצאי שאנארה
 
4 x מכרות המלך שלמה
 
2 x נשות הירח
 
1 x סיפורי מסתורין ופנטסיה
 
1 x סדרת נרניה (7 כרכים)
 
4 x מלחמת אבות
 
4 x Monster Manual II
 
12 x ממלכות נשכחות - טרילוגית בקעת רוח כפור 1 רסיס הקריסטל
 
3 x Border Watch
 
3 x תרועת מוות
 
3 x קץ כלזמן
 
3 x עולם הנהר 2 ספינת הנהר המופלאה
 
1 x מרוצללים לעולם אל תתעסק עם דרקון
 
2 x Rolemaster: Character Records
 
3 x מלחמת הפאיות
 
2 x מצ'יסטה גבור העולם משמיד הגלדיאטורים
 
1 x Dangerous Journeys Mythus Gamemasters Screen
 
4 x משיח חולית
 
2 x שלושה דברים לאי בודד
 
1 x מיכאל סטרוגוב
 
3 x מסע נועז בכדור פורח
 
3 x The Complete Bard's Handbook
 
1 x קליאופטרה
 
2 x רוז מאדר
 
5 x עצי האינטגרלים
 
1 x צידי המטאורים
 
4 x נחיל כוכבים
 
5 x טרילוגיית שר הטבעות
 
3 x פצצת החלל
 
2 x Gorgoroth
 
4 x רשומות רומח הדרקון 2 דרקונים של ליל חורף
 
1 x רעש מלחמה
 
1 x סיר החלל והאש המסתורית
 
3 x Monstrous Compendium - Volumes 3, 4 & 5
 
2 x Clanbook: Ventrue
 
2 x שטן מוצץ דם
 
1 x צידי המטאורים
 
1 x קץ המילניום
 
1 x סיפורים שלא נשלמו
 
1 x ציידי הממותות
 
4 x ללא עקבות
 
1 x נעלם
 
1 x עלילות ספיידרוויק - משקף האבן
 
1 x GURPS Vampire: The Masquerade
 
1 x מסע לעולם מטורף
 
1 x נורבי הרובוט המבולבל
 
1 x מי-כאל
 
2 x על החוף
 
2 x קיי פאקס
 
2 x לאחר יום האבדון
 
1 x שפת אם
 
1 x קדחת
 
1 x פארק היורה
 
1 x סיר החלל ופרחי מאדים
 
1 x קיבורג
 
1 x שרלוק הולמס - בעקבות הרוזן דרקולה
 
1 x סיר החלל בשליחות לירח
 
3 x משחק המחשבה
 
1 x קסם שימושי
 
1 x צבע הכשף
 
1 x שר הטבעות שני הצריחים
 
Sub total: ₪852,307.00
Bestsellers
הסילמריליון
מושבות האבן
בטרם המוסד
מערות הפלדה
מחזור כישור הזמן - כס האמירלין
המוסד והארץ
לקראת המוסד
מחזור כישור הזמן - העידן שחזר
מחזור כישור הזמן - לב האבן
מחזור כישור הזמן - סכין החלומות


Privacy Notice | Conditions of Use | Contact Us

Powered by OSCommerce V2.2 RC2A
Built & Designed by Gil Ayalon
© 2009 Yanshuf Books. All rights reserved
16x16 Icons kindly provided by famfamfam.com
Finance Icons kindly provided by visualpharm.com

טאו אפס / פול אנדרסון